Новини

Подкрепа по Проект №: BG-RRP-3.004-0642-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

2022-04-10 15:33

Проект №: BG-RRP-3.004-0642-C01 „Технологична модернизация в предприятието“
Основна цел: „Възстановяване на икономическия потенциал на дружеството от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация в процеса за извършване на геодезически измервания с цел разширяване на производствения капацитет на предприятието“

Бенефициент: "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Обща стойност на проекта: 700 000,00 лв., от които:
европейско съфинансиране: 350 000,00 лв., национално съфинансиране: 0,00 лв.

Начало: 10.04.2023 г.
Край:
10.04.2024 г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, по компонент „Интелигентна индустрия“ на Програма за икономическа трансформация.


  • ДОКУМЕНТАЦИЯ


Подкрепа на Геоинженеринг ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК 2014-2020

2022-03-25 11:07

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-1796-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.03.2022 г.
Край: 21.06.2022 г.

Прием на документи за кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. ЗЛАТИЦА, с. АНТОН и с. ЧЕЛОПЕЧ

2017-04-27 10:07

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че стартира приема на документи за собственост и други вещни права на имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини и други) по Дог. № КД-1-110/25.11.2016 г. с предмет "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, област София" и по Дог. № КД-1-111/25.11.2016 г. с предмет "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София". Анкетирането на собствениците ще се извършва по утвърдени графици, както следва:

за землището на гр. Златица - от 02 май до 16 юни 2017 г. включително, в сградите на Община Златица (Техническа служба) и СГКК - гр. София (удължен срок от 02.06 до 16.06.2017 г. вкл.);

за землищата на с. Антон и с. Челопеч - от 02 май до 02 май 2017 г. включително, в сградите на Община Антон, Община Челопеч (Техническа служба) и СГКК - гр. София.

За Ваше улеснение, ДЗЗД «ГЕОБГ» ще приема и електронни копия на документи за собственост и по e-mail за:

  • гр. Златица - office@geobg.com или Zlatica@cadastre.bg;
  • с. Антон - office@geobg.com или Anton@cadastre.bg
  • с. Челопеч - office@geobg.com или Chelopech@cadastre.bg