Новини

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG-RRP-3.004-0642-C01 "Технологична модернизация в предприятието"

2023-12-13 13:03

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG-RRP-3.004-0642-C01 "Технологична модернизация в предприятието"

Предмет на процедурата: „Доставка на 3D сканираща система - 2 бр.“

Прогнозна стойност: 246 400,00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 13.12.2023 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 20.12.2023 г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, по компонент „Технологична модернизация“ на Програма за икономическа трансформация.


  • ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подкрепа по Проект №: BG-RRP-3.004-0642-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

2022-04-10 15:33

Проект №: BG-RRP-3.004-0642-C01 „Технологична модернизация в предприятието“
Основна цел: „Възстановяване на икономическия потенциал на дружеството от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация в процеса за извършване на геодезически измервания с цел разширяване на производствения капацитет на предприятието“

Бенефициент: "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Обща стойност на проекта: 700 000,00 лв., от които:
европейско съфинансиране: 350 000,00 лв., национално съфинансиране: 0,00 лв.

Начало: 10.04.2023 г.
Край:
10.04.2024 г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, по компонент „Интелигентна индустрия“ на Програма за икономическа трансформация.


  • ДОКУМЕНТАЦИЯ


Подкрепа на Геоинженеринг ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК 2014-2020

2022-03-25 11:07

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-1796-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.03.2022 г.
Край: 21.06.2022 г.