Новини

Подаване на документи за създаване на КККР район Триадица

2014-12-23 09:48

Уважаеми Граждани,

Във връзка с подаването на документи за създаване на КККР за район „Триадица“.

Моля, имайте предвид, че:

Няма да се изпращат потвърдителни имейли при получаване на документите.

И-мейлите, получени в регламентирания срок със съответните изискуеми документи до 09.01.2015 г. ще бъдат обработени до края на текущия месец /30.01.2015 г./ и съответно ще Ви бъде изпратен входящ номер на същия и-мейл, от който са подадени.

Благодарим Ви за разбирането!

На 22.12.2014 г., 23.12.2014 г. и на 29.12.2014 г., 30.12.2014 г. документи в сградата на Район "Триадица" - СО НЯМА да се приемат.

Срокът, в който може да подадете Вашите документи в Общината е от 05.01.2015 г. до 09.01.2015 г. включително.

Повторно удължаване срока за прием на документи за КККР за район ТРИАДИЦА, СО

2014-12-17 11:50

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че поради голямата численост на гражданите в район "Триадица", ДЗЗД "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" ще приема копия на документи за собственост и други вещни права на имоти, както и копия от архитектурни чертежи за сгради със самостоятелни обекти, както следва:

  1. Графикът за прием на документи (от 08:30 до 17:30 ч. без почивка, в сградата на р-н ТРИАДИЦА–СО, етаж 3, Заседателна зала, стая 301), съгл. чл.38, ал.1, т.3 от ЗКИР, се удължава с още една седмица – от 5 януари 2015г. до 9 януари 2015 г. включително.
  2. Приемането на документи, заедно с попълнена бланка, ще продължи и по електронен път, както до сега, считано от 19.12.2014г. до 09.01.2015г. вкл., на посочения имейл: office@geobg.com.
  3. За коректното и пълно нанасяне на имотите (поземлен имот, апартамент, сграда, магазин, гараж, офис или др.) в КККР, е необходимо предоставяне на:

  • документ за собственост и други вещни права, удостоверяващ правата Ви върху имота;
  • попълнена бланка/удостоверение за подадения документ

    Документите се представят от собственик или представляващ го, не е необходимо пълномощно.

Удължаване срока за прием на документи за КККР за район ТРИАДИЦА, СО

2014-12-08 07:50

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че крайният срок за прием на копията на документите за собственост и други вещни права на имоти, както и копията от архитектурни чертежи за сгради със самостоятелни обекти, се удължава от 12 декември 2014 г. до 19 декември 2014 г. включителнов сградата на район "Триадица" - Столична община, ул. "Алабин" 54, етаж 3, стая 301 (Заседателна зала). Документи ще се събират и в официалния работен ден - 13 декември 2014 г. (събота). За Ваше улеснение, документите заедно с попълнена бланка, се приемат и по електронната ни поща office@geobg.com.

Документите се представят от собственик или представляващ го, не е необходимо пълномощно.

Съгласно ЗКИР, в процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регисти /КККР/, докато не бъде обявено в "Държавен вестник", не се заплащат такси. Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територията на район "Триадица".

В случай, че не успеете до 19.12.2014г., имате възможност да предоставите своите документи за собственост в 30-дневен срок от обявяването в "Държавен вестник" на приетите КККР на района, когато се отстраняват непълноти, грешки и се отправят писмени възражения към СГКК - гр. София, съгл. чл. 46, ал. 1 от ЗКИР.

След изтичане на договора и влизане в сила на новата КККР, ако се установи, че даден недвижим имот липсва или данните за него са непълни и неточни, но не по вина на ДЗЗД "Геоинженеринг", то собственикът заплаща съответната нормативно определена административна такса за отстраняване на грешката/липсата.