Новини

България - домакин на Работната геодезическа седмица през 2015 г.

2012-05-17 18:19

Working week FIG 2015 България спечели домакинство за Работната седмица на Световната организация на геодезистите през 2015 година.

От 6 до 10 май в Рим се проведе Работна седмица на Световната организация на геодезистите (FIG). В организацията са представени 120 страни от цял свят. На работната среща в Рим присъстваха над 1400 делегати. Членове на FIG от България са Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Камара на инженерите по геодезия (КИГ).

През 2011 година Управителният съвет на КИГ взе решение да се кандидатира за домакинство на Работна седмица на FIG през 2015 година. След успешна предизборна кампания, в конкуренция с Румъния и Непал, КИГ спечели домакинството на Работната геодезическа седмица през 2015 година. Това е огромен успех и отлична оценка и признание за българските геодезисти.

България беше избрана още на първи тур. От присъстващите 55 делегации, 34 дадоха гласа си за България.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=900164

http://www.geomedia.bg/index.php/news:185
http://www.youtube.com/watch?v=e8cU7snvJ-w&feature=youtu.be

Предстои създаване на специализирани карти на плажовете по Черноморието

2012-05-15 10:47

Българско Черноморие За осем зони по българското Черноморие ще бъдат създадени специализирани карти и регистри на морските плажове. Това стана ясно от обявление в сайта на Агенцията по обществени поръчки. Предстои търсене на изпълнители на поръчката от Агенцията по геодезия, картография и кадастър(АГКК).

Прогнозната стойност на поръчката е 264 000 лева без ДДС, а общите площи на Черноморските ни плажове възлизат на 889,5 хектара. Плащането ще става изцяло с бюджетни средства. Най-много средства - 40 000 лева, са предвидени за картата и регистрите за морски плажове в землищата на с. Дуранкулак и с. Крапец, които са най-големи и като площ -133,1 хектара. За Община Варна са предвидени 29 000 лева, като картата ще обхване площ от 96,7 ха.

Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е 28 юни 2012год.

За повече информация:
http://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-specializirani-karti-i-registri-na-morskite-plazhove

Поддържане на КВС

2010-11-24 14:54

На 18.11.2010г. ЕТ „Геоинженеринг” подписва договор за извършване на технически дейности за поддържане на КВС за съдебен район Първомай.

Землища в ОСЗ Първомай: Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай, Татарево.

От 31.03.2010г. „Геоинженеринг” ООД започва да извършва технически дейности за поддържане на КВС за съдебен район Чепеларе.

Землища в ОСЗ Чепеларе: Богутево, Забърдо, Зорница, Малево, Орехово, Павелско, Проглед, Хвойна, Чепеларе, Лилеково, Студенец.

На 15.03.2010г. ЕТ „Геоинженеринг - Николай Киров” подписва договор за извършване на технически дейности за поддържане на КВС за съдебен район Смолян и за съдебен район Пловдив 3 - гр. Хисаря и гр. Съединение.

Землища в ОСЗ Смолян: Смолян, Мугла, Гела, Широка Лъка, Солища, Стойките, Киселчово, Бориково, Могилица, Арда, Горна Арда, Буката, Сивино, Кошница, Турян, Чокманово, Смилян, Букаците, Горово, Чеплетен, Равнината, Полковник-Серафимово, Лъка, Търън, Требище, Селище, Подвис, Градът, Река, Катраница, Стража, Тикале, Петково, Белев дол, Орешец, Бостина, Левочево, Виево, Славейно, Кутела, Момчиловци, Соколовци, Кремене, Вълчан.

Землища в ОСЗ Хисаря: Хисаря, Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел и Черничево.

Землища в ОСЗ Съединение: Царимир, Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден-Герово, Неделево, Правище, Съединение, Церетелево.