Новини

Обнародвана е в ДВ Заповед за създаване на КККР на землища в общ. Батак, Ракитово и Пещера

2016-11-11 10:12

В брой 89/11.11.2016 год. на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-16-17/17.10.2016 год. за откриване на производство по създаване на КККР за землищата на с. НОВА МАХАЛА, с. ФОТИНОВО, общ. Батак, гр. КОСТАНДОВО, общ. Ракитово, с. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, с. РАДИЛОВО, общ. Пещера, обл. Пазарджик

В срок от 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ (до 11.12.2016 г. вкл.собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на землищата, за които се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

Предстои обявяване в сайта ни на местата и графика за събиране на документи за собственост и други вещни права на заинтересованите лица.

ДЗЗД "ГЕОПРОЕКТИ" - изпълнител по създаване на КККР на землището на гр. ВЕЛИНГРАД

2016-08-08 16:47

ДЗЗД "ГЕОПРОЕКТИ" Ви уведомява, че е публикувано Решение № РД-19-1/05.08.2016 год. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за класиране на участниците и обявяване на изпълнители по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. ВЕЛИНГРАД, община Велинград, област Пазарджик, с което ДЗЗД "ГЕОПРОЕКТИ" (консорциум между ЕТ "Геоинженеринг - Н.Киров", "Геобиб" ООД и "Пазарджишки Териториален Кадастър" ЕООД) е обявен за изпълнител. 

Решение № РД-19-1/05.08.2016 год.

В момента тече процедура по сключване на договор между двете страни. Предстои публикуване на актуална информация в сайта ни за течението по изпълнение на договора.

ДЗЗД "ГЕОБГ" - изпълнител по създаване на КККР на землища в общини Батак, Ракитово и Пещера

2016-08-08 16:45

ДЗЗД "ГЕОБГ" Ви уведомява, че е публикувано Решение № РД-19-1/05.08.2016 год. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за класиране на участниците и обявяване на изпълнители по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. НОВА МАХАЛА, с. ФОТИНОВО, община Батак, гр. КОСТАНДОВО, общ. Ракитово, с. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, с. РАДИЛОВО, община Пещера, област Пазарджик, с което ДЗЗД "ГЕОБГ" (консорциум между "Геоинженеринг" ООД и "Зенит-Гео" ЕООД) е обявен за изпълнител. 

Решение № РД-19-1/05.08.2016 год.

В момента тече процедура по сключване на договор между двете страни. Предстои публикуване на актуална информация в сайта ни за течението по изпълнение на договора.