Проекти свързани с кадастър и регулации

kkr

Кадастрални карти и регистри

ГЕОИНЖЕНЕРИНГ завърши кадастралните карти и регистри на териториите на следните землища:

  •  гр. Брацигово, общ. Брацигово;
  •  с. Жребичко, общ. Брацигово;
  •  гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик;
  •  гр. Пловдив – район Централен и гр. Кричим, чрез използване кадастрална информация от оцифряване на кадастрални планове на урбанизирани територии;
  •  гр. Девин, общ. Девин, област Смолян;
  •  гр. Мадан и с.Ловците, общ. Мадан, област Смолян;
  •  гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив