Проекти свързани с GPS и GNSS

GNSS network

През месец септември 2008 год. стартира проект за изграждане и развитие на GNSS (Глобална Навигационна Сателитна Система) мрежа. Мрежата е изградена от 30 референтни станции и покриващи цялата територията на страната.

Оборудването за тази мрежа и софтуерът към нея са закупени от Trimble - един от водещите производители на геодезическа и измервателна техника.

Този проект е от национално значение и би осигурил максимално използване на всички възможности на GNSS, за улесняване работата в сферата на:

Геодезията и кадастъра;

Строителството на съоръжения и линейни обекти;

Следенето на деформации;

Научните дейности, свързани с изучаването на геодинамичните процеси;

Системите за известяване при бедствия и аварии;

Услугите от обществения сектор;

Картографските и ГИС приложения;

Управлението и контрола на транспорта и др.

Мрежата позволява на нейна база, да се развие качествена система в транспортния сектор за контрол и следене на превозни средства.

За повече информация посетете www.geonet.bg