ЗА НАС

ЕТ "Геоинженеринг-Николай Киров" е създадена през 1992 г. с основен предмет на дейност – геодезически измервания, поддържане и осъвременяване на Картата на възстановената собственост, кадастър и регулация на населени места и извън селищни територии. Фирмата притежава Свидетелство за правоспособност по чл.12 от ЗКИР № 669 въз основа на Заповед № 714/06.08.2001г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

"Геоинженеринг" ООД е създадено през 2002 г. с основен предмет на дейност – геодезически измервания, поддържане и осъвременяване на Картата на възстановената собственост, кадастър и регулация на населени места и извън селищни територии. През тези години фирмата и колективът са натрупали значителен опит при проектирането и геодезическите дейности. Управителят – инж.Н.Киров, както и колективът са участвали в изработването на планове за земеразделяне и гороразделяне на 17 землища.

Дружеството притежава Свидетелство за правоспособност по чл.12 от ЗКИР въз основа на Заповед № РД-15-37/21.06.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Под името „Геопроект” ЕООД е вписано в списъка на правоспособните лица със Заповед №300-2-279/18.09.2002г.

Фирмата притежава 3 офиса в гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, и има изградена информационна система за директна връзка между тях. Във всеки един от офисите са разположени сървъри с висока степен на защита, което не позволява външен достъп до наличната база данни и до фирмената информация. Тази система позволява достъп до който и да е от основните офиси от всяка точка, чрез интернет, което оптимизира работата с базите данни на програмните продукти, а това е гаранция за винаги точна и актуална информация. Така екипите, работещи на отдалечени обекти, имат възможността да ползват целия ресурс на фирмата във всеки един момент.

"Геоинженеринг" ООД и ЕТ "Геоинженеринг - Николай Киров" са сертифицирани по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2015.