Back
Next

Поддържане на КВС

tl_files/images/fieldkvs_3-1280x800.jpg

Поддържане на КВС

Изготвяне на скици, справки и баланси по различни характеристики. Смяна на собствеността.

Научете повече...

Инвестиционно проектиране

tl_files/images/investment_design.jpg

Инвестиционно проектиране

Предварително инвестиционно проучване. Задание за проектиране. Изготвяне на идеен и технически проект.

Научете повече...

Геодезия в строителството

tl_files/images/constrpic.jpg

Геодезия в строителството

Трасиране на контури и оси на сгради, кота „нула”, кота „било”, кота „корниз”, определяне на обеми на изкопи.

Научете повече...

Кадастър

tl_files/images/cadastral-map.jpg

Кадастър

Създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри в съответствие със ЗКИР.

Научете повече...

GPS измервания

Construction

GPS измервания

Измервания с геодезически GPS приемници и обработка на резултатите.

Научете повече...