Екипът на Геоинженеринг

Един от основните фактори за успех на компанията е нейният екип.

В “Геоинженеринг” работят специалисти, необходими в процеса на инвестиционното проектиране и строителството, с пълна проектантска правоспособност, членове на КИИП – инженер по хидромелиоративно строителство, инженер-конструктор – спец. ССС и специалист по изготвяне на сметки. Екипът на фирмата се състои още от дипломирани геодезисти и други опитни професионалисти.

Качеството, постигнато в предлагането на услуги на нашите клиенти се дължи на дългогодишния опит, подкрепен от иновативното мислене, лична отговорност, лоялност и професионализъм на всеки един от екипа.

Структурата на “Геоинженеринг” включва няколко обособени отдела, като това позволява специализация и осигуряване на необходимите ресурси, с оглед постигане на висока резултатност и качествено обслужване на клиентите.

Отдели:

  • Офис организация, връзка с клиенти

  • Кадастрална карта и регистри - КККР

  • Геодезически

  • Инвестиционно проектиране

  • Финансово-правен